Stäng
Pressrelease från CAN
5 dagar sedan
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Minskad alkoholkonsumtion i Sverige

Björn Trolldal Foto Eveline Johnsson

Den minskade konsumtionen bekräftas av flera andra indikatorer på konsumtionsutvecklingen i landet.

– Vi har exempelvis sett en kraftigt minskad alkoholkonsumtion i våra skolundersökningar under en längre tid, säger Björn Trolldal som är utredare hos CAN.

Även den alkoholrelaterade dödligheten har minskat liksom misshandel utomhus, som är en alkoholrelaterad brottslighet.

Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,83 liter ren alkohol per invånare, bland dem som är 15 år och äldre, under 2018.

Under 2018 minskade även resandeinförseln av alkohol till Sverige med en fjärdedel jämfört med 2017. Mycket talar för att den försvagade kronan bidrog till detta. Samtidigt minskade alkoholkonsumtionen i landet med 2 % under samma period.

 

I tabellen redovisas de olika källorna till den alkohol som konsumerades under 2018.

Källa Andel
Systembolaget  65,6 %
Restauranger  10,6 %
Resandeinförsel  10,4 %
Köp av folköl från butik och restaurang   5,4 %
Köp av smugglad alkohol   4,4 %
Hemtillverkning   2,5 %
Internethandel   1,2 %
Summa 100 %

 

Läs hela rapporten här i länken.

 

Bakgrund

Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Genom att summera dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

 

 

Sök på Politism.se