Stäng
Pressrelease från Metacon AB
april 18, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Metacons bokslutskommuniké reviderad

Inför den beslutade företrädesemissionen har Metacon låtit revidera bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2018. Revisionsrapporten följer standardformuleringarna, och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.metacon.se/sv/finansiell-information.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom på telefon +44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se 


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab  

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se