Stäng
Pressrelease från Futurion AB
maj 23, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Medvetenheten om behovet av kompetensutveckling låg i gruppen 50+

Tankesmedjan Futurion samverkar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet för att undersöka svenska folkets syn på framtidens arbetsliv. I den senaste SOM-undersökningen ställdes bland annat frågor om behov av omskolning och vilka krav de ställer på arbetsgivarna. Resultaten visar tydligt att det finns en stor medvetenhet om att arbetsmarknaden i grunden kommer att förändrasunder de kommande åren. Det understryker behovet av fungerande omskolning och kompetensutvecklingsom 3 av 5 anser är något som arbetsgivarna ska stå för. 

– Medvetenheten om behovet av omställning är stor, säger Futurions forskningsledareCarl Melin. Samtidigt visar flera andra undersökningar, bland annat från TCO och Unionen, att många arbetstagare inte får den kompetensutveckling som de behöver. Arbetsgivarna biter sig själva i foten om de inte blir bättre på detta. 

– Många av dagens jobb kommer att försvinna eller i grunden förändras – samtidigt som nya kommer till, säger Futurions vd Ann-Therése Enarsson. Framtidens arbetsliv ställer krav på nya typer av färdigheter och förmågan att lära nytt och lära om. Det gäller även de som idag är 50 år – de har ju många år kvar i arbetslivet. 

 

Läs mer om resultatet av undersökningen och Futurions analys här 

 

 

 

 

 

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se