Stäng
Pressrelease från Alelion Energy Systems AB
maj 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Lennart Sparud föreslagen till ny ledamot i Alelion Energy Systems styrelse

Valberedningen har vidare beslutat föreslå stämman att genom omval utse Karl Bergman, Jan Forsberg, Per Grunevald, Tommy Nilsson samt Håkan Sandberg till ordinarie ledamöter. Lennart Sparud är oberoende i förhållande till såväl bolaget, dess ledning och större aktieägare.  Anna Grönlund Kranz har avböjt omval.

Lennart Sparud, 50 år, har läst ekonomi och juridik vid Göteborgs Universitet och har under sin karriär innehaft ett flertal tjänster som finanschef, CFO, bland annat på Atlas Design Group och Salinity AB. Sedan 2015 är han CFO på börsnoterade Hexatronic Group där han också ingår i bolagsledningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson

CEO

Alelion Energy Systems AB                              
0707-51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under början av 2019. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Sök på Politism.se