Stäng
Pressrelease från Lärarnas Riksförbund
december 9, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Låt lärare fokusera på undervisningen

Åsa Fahlen feb 2016 webb-9678

– Det är ett obegripligt resursslöseri med lärares kompetens. Det finns oerhört många uppgifter som idag utförs av legitimerade lärare som istället borde kunna läggas på andra personalkategorier, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

En alldeles ny rapport från Arbetsmiljöverket visade att frånvaron från arbetet på grund av arbetsorsakade besvär är högst inom utbildningssektorn.

– Lärare måste få mer tid för sitt kärnuppdrag.  En balanserad arbetssituation med rätt förutsättningar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt skulle bidra till att kvaliteten i undervisningen förbättras och elevresultaten höjs. Det kommer också att locka fler unga människor att vilja utbilda sig till lärare och därmed på sikt motverka lärarbristen, säger Åsa Fahlén.

Just nu pågår intensiva förhandlingar om såväl regeringens sammansättning som statsbudgetens innehåll. I det läget är det extra viktigt att inte skolan går lottlös ur förhandlingsspelet.

– Det behövs nu ett rejält tillskott till skolan som kan bidra till att avlasta lärarna.  Det kan till exempel handla om att staten, mot bakgrund av alla frikostiga vallöften, bidrar med finansiering av lärarassistenter och andra befintliga yrkeskategorier. Då kan arbetsuppgifter plockas bort från lärarna så de får förutsättningar att fokusera mer på undervisningen och det för- och efterarbete som hör ihop med undervisningen, säger Åsa Fahlén.

Sök på Politism.se