Stäng
Pressrelease från SBAB Bank
augusti 26, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Komma Hem-rapporten visar: I hemmet kopplar vi av och laddar batterierna

Claudia Wörmann

Hemmet är lika med trygghet och en stabil plats i tillvaron. Det var det vanligaste förekommande ordet på den öppna frågan om vad hemmet betyder mest. Men förutom att vara en plats där vi kan känna oss trygga visar undersökningen även att hemmets viktigaste funktion är att det är en plats där vi kan avskärma oss från omvärlden. För 35 procent av de svarande är just det viktigast, följt av att kunna vara mig själv (30 procent) och att umgås med familj och vänner (20 procent).

        Undersökningen speglar väldigt tydligt hur viktigt hemmet är för oss. Förutom att det är vår trygghet och där vi kan koppla ner, är utrymme för socialt umgänge viktigt. Jag tror att i tider av stress och oro blir hemmets funktion som en trygg plats för avkoppling ännu starkare. Jag kan inte låta blir att tänka på alla som av olika anledningar inte förknippar hemmet med avkoppling och trygghet. Den som på grund av bostadsmarknaden lever kvar i en relation som tagit slut till exempel och de unga som ofrivilligt bor kvar i föräldrahemmet. Svaren visar tydligt att bostaden fyller en större funktion som påverkar både det psykiska och fysiska välbefinnandet, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

På frågan vilken som är den viktigaste faktorn för att må bra hemma svarar 44 procent att det är en plats där man kan vara sig själv följt av att boendet ska ligga i ett tryggt område (43 procent). För äldre är det viktigare än för de yngre att boendet ligger i ett tryggt område, att det är nära till naturen, att det finns plats för att bjuda hem vänner och att man har god kontakt med sina grannar. Medan de yngre tycker att det är viktigt att ha ett privatliv i hemmet.

Gott om plats för barnen 

Undersökningen visar också att vi tycker att det är viktigt att det finns utrymme för barnen i våra hem, det uppger 74 procent i undersökningen. Närhet till bra skola och vänner är också viktigt svarar 46 procent respektive 32 procent. Däremot anser man inte att man skulle tillbringa mer tid med sina barn i hemmet bara för att man har mer utrymme.

        Man är nöjd med utrymmet som man har i sitt boende i dag. Det verkar redan finnas gott om plats för barnens lek, stoj och läxläsning. Närheten till till bra skolor och vänner är också viktiga aspekter för att man ska må bra och trivas i sitt hem. Närheten till vänner är en del av livspusslet, och det finns en trygghet i att veta att barnen kan gå hem till sina kompisar efter skolan, avslutar Claudia Wörmann, på SBAB.

Vad är hemmets viktigaste funktion för dig?  

Att kunna varva ner och ”ladda batterierna” 35%
Att kunna vara mig själv 30%
Att umgås med familj och vänner 20%
Att utöva mina intressen 4%
Att förvara mina saker 3%
Att hemmet reflekterar mig och min person 7%
Annat, ange vad: 1% 1%

Vad är viktigast för att du ska må bra i ditt hem?

Att det är nära till naturen 27%
Att det är nära till stan 18%
Att det finns plats att bjuda hem vänner 13%
Att det finns plats för privatliv 28%
Att jag kan vara mig själv 44%
Att det ligger i ett tryggt område 43%
Att jag har god kontakt med mina grannar 11%
Att jag bor nära min familj eller släkt 15%
Att jag kan utöva mina intressen 15%
Att jag kan utforma hemmet som jag vill (renovering, inredning) 17%
Att jag bor med personer jag tycker om 36%
Annat, ange vad: 1%


Vilka av följande påståenden håller du med om/stämmer in på dig?  

Det är viktigt att det i mitt hem finns tillräckligt med plats för barnen 74%
Det är viktigt att mitt hem ligger nära bra skolor 46%
Det är viktigt att mitt hem ligger nära barnens kompisar 32%
Jag skulle tillbringa mer tid med mina barn i hemmet om vi hade mer utrymme 11%

Om Komma hem-rapporten  

Rapporten är uppdelad i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden. I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet. I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten genomfördes under vintern 2018/2019 och våren 2019 och utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer. Läs rapporten i sin helhet här.

Sök på Politism.se