Stäng
Pressrelease från Kingspanenviro
januari 8, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Kingspan lanserar tre kraftfulla lösningar för avloppsrening

Biodisc Commercial - Hero Cutaway

BioDisc® BA -BD Minireningsverk

Med ledande branschkunskap är Kingspan Klargester BioDisc® avloppsreningsanläggning framtagen efter mer än 40 år av utveckling. Detta minireningsverk är den perfekta lösningen om du vill använda avloppsvattnet för gödsling eller då en septiktank inte uppfyller kraven och vattnet därmed måste ledas bort.

Det som skiljer BioDisc® från andra produkter på marknaden är hur dess miljövänliga process bryter ner avfallet. Genom en roterande biologisk kontaktor, med en biologiskt aktiv film eller biomassa, etablerar sig aeroba mikroorganismerna och bryter ner avfallet naturligt.

Konstruktionen av BioDisc® minireningsverk är till 100 procent överensstämmande med nationella och internationella standarder och industrikrav. Genom banbrytande teknik är denna avloppsanläggning både kostnadseffektiv och miljövänlig. Kingspan är så pass säker på att produkten uppfyller kundens önskemål att de erbjuder en förlängd 5-års garanti.

BioFicient+ Minireningsverk

BioFicient+ är Kingspans minireningsverk för kunder med grunt anläggningsdjup där en diskret markinstallation är önskvärd. Den här produkten har en konstruktion, med låg profil och justerbar hals, som gör att den syns minimalt i omgivningen. BioFicient+ är en ekonomiskt fördelaktig lösning då den sparar både tid och kostnader vid installationen samt har låga drift- och underhållskostnader.

BioFicient+ har en vidareutvecklad biologisk process med biozoner där rörligt luftat media cirkulerar, vilket reducerar miljöbelastningen.

BioFicient+ lever upp till den höga prestandan som du kan förvänta dig av en produkt från Kingspan Klargester. Den robusta konstruktionen av MDPE är beständig och godkänd enligt EN 12566-3 samt innehar en CE-märkning.

BioDisc® BD-BM kommersiellt reningsverk

BioDisc® BD-BM reningsverk är för platser som kräver mer kapacitet och mer avloppsstyrka än från minirengöringsverk för bostäder. Den här produkten passar en rad olika kommersiella verksamheter så som hotell och campingplatser, industrianläggningar, kontor och bostadsområden. Kingspans avancerade teknologi gör dessa lite större reningsverk till lösningar med hög prestanda oavsett miljö och användningsområde.

Kingspan Klargesters patenterade flödessystem har utformats för att svara upp till nya krav och förutsättningar. Flödeshanteringen är särskilt framtagen för att bibehålla maximal funktion trots organiska stötbelastningar och hydrauliska tryckstötar. Det innebär att skadliga aggressiva kemikalier från rengöringsprodukter och desinfektionsmedel förhindras från att komma ut i miljön.

Den högteknologiska designen med fyra separata behandlingszoner gör att Kingspan Klargester BioDisc® reningsverk möter dina krav och behov på en kostnads- och funktionseffektiv avloppslösning.

Kingspan Environmental Klargester

Kingspan ingår i Kingspankoncernen, som är en världsledande leverantör av effektiva kvalitetsprodukter för byggindustrin. Det är ett snabbväxande globalt företag med kontor på 80 platser över hela världen. Förutom att Kingspan Klargester erbjuder ett stort sortiment av miljövänliga avloppsreningslösningar är de även omtalade för sin professionella och omfattande kundservice. Med service av lika hög kvalitet som produkterna kan kunderna vara säkra på att få den perfekta kundupplevelsen såväl som avloppslösningen.

Sök på Politism.se