Stäng
Pressrelease från Nordic Snus
juli 16, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Januari-juni 2019: Nordic Snus fortsätter att växa

Med en total volymökning på +5,1% växte Nordic Snus mer än marknaden i Q2, till en marknadsandel på 6,6%. Trots att Value-segmentet minskade marginellt med -0,8% i volym, gick LD emot trenden och växte +3,8% drivet till viss del av LD Stark portion men även med hjälp av den breda produktportfolion under LD-paraplyet.

LD är fortsatt det näst största varumärket för brun portion. I segmentet, som minskat volymerna
-3,23% gick LD emot strömmen och ökade +4,51% jämfört med Q2 2018. Segmentet är idag drygt en fjärdedel av snusmarknaden – 28,5% – medan vit portion har 51,1% av totalmarknaden.

Nordic Spirit, Nordic Snus tobaksfria nikotinportioner, lanserades i slutet av kvartalet i Storbritannien, som första land utanför Sverige att erbjuda produkten i butiker. På hemmaplan fortsätter Nordic Spirit att öka volym. Under Q2 växte Nordic Spirits volymer med +21,2% jämfört med första kvartalet.

Med sommaren är festivalsäsongen även igång. En prioriterad kanal för Nordic Spirit är att finnas på plats nu när det utökade rökförbudet till viss del stoppar rökning på festivalområden. I slutet av juni arrangerades den välrenommerade och internationella festivalen Lollapalooza på Gärdet i Stockholm. Nordic Spirit var med på festivalen och mottogs väl av festivalbesökarna.

Kommentar från VD Andrew Shannon:

Under kvartalet har vi ökat volymerna i samtliga segment, i takt med marknaden. Snusmarknaden utvecklar sig som förväntat, med stadigt ökande  White-segment och det nya segmentet för nikotinpåsar. Det är självklart något som vi tittar på och som vi ämnar dra nytta av under resten av året. Under kvartalet har vi laborerat med utseende på dosan för LD, med LD Camo och LD Sommar som båda släppts som begränsade upplagor. Under Q3 kommer vi fortsätta att förändra och förbättra både våra tobaksprodukter, men även de tobaksfria produkterna. Något som vi är förväntansfulla inför att våra konsumenter ska få ta del av.

När det kommer till Nordic Spirits utrullning både nationellt och internationellt ökar vi antalet butiker som produkten hittas i, med målet att nå full distribution vid årsskiftet.

Tabell 1: Varumärken, marknadsandelar och tillväxt

  SoM Q2 -18 SoM Q2 -19 Vol Growth Q2 -19 vs. -18 SoM change Q2 -19 vs. -18
GENERAL 19,9% 18,4% -5,25% -1,56%
KNOX 12,4% 13,0% 7,65% 0,59%
GÖTEBORGS RAPÉ 10,7% 11,0% 5,80% 0,31%
KALIBER 9,1% 8,4% -4,76% -0,67%
KRONAN 7,0% 6,6% -3,05% -0,40%
LD 6,4% 6,4% 3,83% 0,06%
GRANIT 6,1% 5,8% -3,24% -0,36%

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se