Stäng
Pressrelease från Irisity AB
mars 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Irisity har publicerat årsredovisning för 2018

Irisity Logo Payoff RGB

VD-kommenterar 2018:

2018 har präglats av intensifierat omställningsarbete till affärsmodell SaaS, vidareutveckling av våra algoritmer och SaaS plattformen samt att nå ut med IRIS™ på en internationell marknad.

Inför året ställde vi upp två ambitiösa tillväxtmål; att bygga en internationell marknad för IRIS™ och att utöka organisationen för att hantera de nya SaaS kunderna och genomföra en omfattande vidareutveckling av våra algoritmer.

Marknadsmålet med målsättningen att inleda samarbete med minst 3 – 5 internationella kunder överträffades då vi vid utgången av året ingått samarbetsavtal med totalt 14 internationella företag (10 säkerhetsbolag och 4 kameratillverkare). Samtliga dessa bolag är ledande inom respektive marknad.

Vårt organisationsmål för 2018 var att kraftigt utöka vår utvecklingskapacitet vilket är strategiskt för att inte bara befästa utan även utöka vår position som spetsalgoritmutvecklare. Detta mål uppnåddes främst genom förvärvet av Visionists AB.

Under året har arbete lagts på att förstärka plattformen IRIS™ för att medge snabb utrullning hos våra SaaS kunder. Vidare har utvecklingsinsats skett för att kunna lansera flera nya algoritmer under 2019, då vi även kommer att lansera vår patentsökta storsatsning IRIS™Cortex, nästa generations AI- och neurala nätbaserade videoanalys.

Att bygga upp en internationell kundbas med marknadsledande storföretag tar både tid och kraft, varför en finansiell uthållighet krävs. I fjärde kvartalet 2018 genomfördes därför en riktad emission som tillförde bolaget 25 MSEK före emissionskostnader.

Vi är övertygade om att vår strategi att primärt bearbeta marknadsledarna kommer att löna sig på sikt. De förväntade volymerna hos dessa företag är omfattande. Under 2019 kommer vi fortsatt ta våra nya SaaS kunder till utrullning samt även successivt utvidga vår kundbas till nya länder och regioner.

Marcus Bäcklund

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: [email protected]

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: [email protected]

Sök på Politism.se