Stäng
Pressrelease från Inzile AB
juli 23, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Inzile AB förbereder serieproduktion av PRO4

– Vår IPO har gett oss finanser och möjligheter att öka tempot och inleda vår produktion. Enligt vår ursprungliga plan skulle vi inleda serietillverkningen redan under slutet av 2019. Denna skjuts nu framåt något till Q1 2020. Vi hade inte räknat med att en försening av finansieringen via IPO på ett kvartal skulle påverka vår tidplan. Dock kan vi nu konstatera att den förkortade ledtiden mellan erhållen finansiering och rekrytering av erfarna arbetsledare inte räcker till. Vi vill inleda serieproduktionen så fort det går, men det är avgörande att ha rätt kompetens på plats. 

Serietillverkningen kommer att ske i Inziles nya produktionsanläggning i Västervik med en planering som gör det troligt att klara en 30% större produktion under år 2020 än tidigare sagt.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 14.50 CET.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se