Stäng
Pressrelease från Infranord AB
februari 12, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Infranord förbereder för höghastighetsbana

Projektet syftar till att bygga en ny förbindelse mellan Södra stambanan och en ny godsbangård i Norrköping och omfattar byggnation av sju kilometer järnväg.

Det här är ett strategiskt viktigt projekt och jag är glad att Infranord har fått förtroendet och därmed får vara del i förberedelserna för höghastighetsbanor i Sverige. Dessutom ger det oss möjlighet att etablera Infranord ytterligare i en expansiv region, säger Helene Biström, VD, Infranord.

Utöver spårbyggnation omfattar uppdraget även nya spårväxlar, vägskyddsanläggningar, bullerskärmar och tillhörande kanalisation, kontaktledning, el-, signal och telebyggnation. Projektstart är beräknad till juni 2019 med slutdatum i juni 2022.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se