Stäng
Pressrelease från Knowit
juli 12, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Hälften av svenskarna tar del av fake news minst en gång i veckan.

I undersökningen, som genomfördes under våren 2018, visar det sig att så många som 25 procent av svenskarna är oroade för att andra länder ska manipulera nyhetsflödet inför riksdagsvalet i år. Hälften av de tillfrågade ser att Sverige är ett tacksamt mål för att sprida vilseledande information.  

I och med att fake news tagit fart de senaste åren är också svenskarna något skeptiska till de svenska medierna. Undersökningen visar att de flesta fortfarande har förtroende för traditionella nyhetsmedier som SVT, SR och dagspress, men så många som var tredje litar inte på medierapporteringen. Endast fem procent litar på svenska medier, men bara på kända journalister och lika många uppger att de litar på nyheter via sociala medier. 

        Närmare hälften, 47%, tror inte att fake news kan stoppas helt utan att det påverkar yttrandefriheten eller demokratin. 36% anser dessutom att ny teknik har försämrat möjligheterna att sprida korrekt information på nätet. Här tror vi tvärtom att ny teknik och nya innovativa lösningar framöver även kommer att kunna vara till hjälp när det gäller att avslöja missledande information, säger Christina Johansson, Kommunikationschef på Knowit.  

Några ytterligare slutsatser från undersökningen:

  • Ju högre utbildning – desto större förståelse har man för vad begreppet fake news innebär.
  • 73 procent delar sällan eller aldrig innehåll i sociala medier. 18 procent delar bara om man är säker på att innehållet är sant.
  • 36 procent är oroade över framtiden för att sprida korrekt information.
  • 43 procent, instämmer helt eller delvis i att man alltid läser villkoren innan man godkänner sin profil på sociala medier.
  • 54 procent är inte särskilt oroade av att sprida felaktiga nyheter vidare i sociala medier.
  • 41 procent är mer vaksam kring vilken information man sprider.
  • 32 procent, menar att fake news sprids medvetet av svenska politiker och partier. 
  • 39 procent, litar alltid eller oftast på de fakta som politiker presenterar.
  • 31 procent, menar att förutsättningarna för att sprida korrekt information på nätet det kommande årtiondet kommer vara ungefär samma som idag.
  • 37 procent menar att it både utgör en möjlighet och bäddar för nya utmaningar eller problem vad gäller för den information som delas på nätet.

Rapporten ”Fake news och svenskarna – vem eller vad kan vi lita på i digitaliseringen av samhället” i sin helhet finns att tillgå på knowit.se eller genom angiven kontaktperson.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via YouGov Sveriges Internetpanel. Ett representativt urval av män och kvinnor, 18 år och äldre i Sverige, avseende ålder, kön, region och partival vid senaste riksdagsvalet, ingår bland respondenterna. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

Sök på Politism.se