Stäng
Pressrelease från Genovis AB
augusti 19, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Genovis erhåller order värd ca 13 miljoner kronor

Eftersom ordern avser produktion av läkemedel för en klinisk fas 1 studie kommer utfallet av denna studie avgöra potentiella intäktsströmmar framöver.  När i tiden ytterligare intäkter kan komma är svårbedömt och kopplat till framgång i kundens kliniska projekt. För den händelse att Genovis erhåller återkommande beställningar som ett resultat av kundens ökade efterfrågan har bolaget förberett nödvändig leveranskapacitet. Med nuvarande produktionsplan kommer ordern att levereras under andra halvåret 2019. I samband med produktionsstart kommer Genovis erhålla en delbetalning motsvarande halva ordervärdet.

       Det är en väldigt fin kvalitetsstämpel på Genovis när vi får förtroende från globala biopharmabolag att producera enzym för kritiska tillverkningssteg vid produktion av biologiska läkemedel för kliniska studier. Det visar tydligt att vi uppfattas som en pålitlig innovatör och producent av högkvalitativa enzym som också kan ha höga kundvärde för nya applikationsområden inom biopharmaindustrin, säger Fredrik Olsson vd Genovis.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se