Stäng
Pressrelease från Global Award For Entrepreneurship Research
mars 15, 2017
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Forskning om institutioners betydelse belönas med 100 000 euro

webbild award2017 96px 3 003

Hernando de Soto är en av världens mest inflytelserika tänkare – Time Magazine rankar honom som en av Latinamerikas fem mest framstående innovatörer under hela 1900-talet. De Soto har bedrivit akademisk forskning och bidragit till offentliga politiska diskussioner om global utveckling de senaste 30 åren. Hans analyser har berett vägen för nya tillvägagångssätt för att lindra fattigdom och underutveckling genom att reformera system för äganderätt, företagsregler och lagstiftning.

Hans bidrag har:

  • Lett till en ny och bättre förståelse för den roll som institutioner har för företagande, särskilt i utvecklingsländer.
  • Påverkat politik över hela världen, både vad gäller begreppsförståelse och praktiska politiska åtgärder.
  • Banat väg för nya sätt att bedöma och mäta hur svårt det är för människor att komma in i den formella sektorn. Detta har gjorts genom mödosamt empiriskt fältarbete.
  • Visat att det största problemet i många utvecklingsländer inte är brist på kapital, utan på äganderätt. De Soto hävdar att dåligt definierade äganderätter hindrar människor från produktiv användning av tillgångar som de kontrollerar, men inte formellt äger.

Hernando de Sotos analyser har haft ett enormt stort inflytande på politik över hela världen och har varit den huvudsakliga inspirationskällan för Världsbankens Doing Business-rapporter.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm den 15 maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

För ytterligare information:

Pernilla Norlin, Global Award for Entrepreneurship Research, 070 144 55 64.
Charlie Karlsson, professor emeritus Jönköping International Business School (JIBS) och ordförande i priskommittén 070 582 06 77.

—–

Global Award for Entrepreneurship Research belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro. Priset instiftades 1996 och nylanserades under nytt namn 2008. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är VINNOVA. Donator: Stockholms Köpmansklubb.

För ytterligare information, vänligen kontakta Britt-Marie Nordström eller besök www.e-award.org.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se