Stäng
Pressrelease från Intrum Sverige
december 4, 2017
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Föräldrar pressas att låna till barnens mobiltelefon och märkeskläder

Fredrik Backman Intrum0001Colour

Efter mobiltelefon är det märkeskläder, skor, spelkonsol eller datorspel och en resa som är det vanligaste som föräldrar känner sig pressade att köpa till barnen – trots att man inte anser sig har råd. Unga föräldrar uppfattar sig oftare pressade till sådana köp än andra föräldrar.

Det framgår i den årliga europeiska undersökningen European Consumer Payment Report – ECPR – 2017, där drygt 24 401 personer i 24 europeiska länder svarat på frågor om hushållets ekonomi. I Sverige deltog 1 021 personer.

Knappt hälften av alla svenska föräldrar (47 %) pekar ut trycket från sociala medier som orsak till att man konsumerar mer än vad man borde göra. De sociala nätverken är en naturlig del av många ungas vardag. Instagrams popularitet har ökat och används dagligen av 89 % av flickor i åldern 12-15 år. Även Facebooks popularitet ökar generellt, medan intresset minskar bland de yngre från en hög nivå där drygt varannan (54 %) 12-15-åring använder Facebook*.

– Det är klart att man som förälder vill ge sina barn det allra bästa. Frågan är om man verkligen gör barnen en tjänst när man köper det man egentligen inte har råd med. Men som förälder vet jag att det är svårt att stå emot trycket, säger Fredrik Backman, VD på Intrum i Sverige, och fortsätter:

– Det viktiga är att inte försätta sig i en skuldsituation som sedan blir väldigt dyr och svår att ta sig ur.

Acceptansen bland svenska konsumenter för att handla på kredit och/eller med lånade pengar är fortsatt hög och har dessutom ökat jämfört med för två år sedan. Drygt en av fyra (28 %) menar att det är okej att handla kapitalvaror som exempelvis en tv eller dator på kredit och/eller med lånade pengar vilket är en stor ökning jämfört med de 17 procent som uppgav detsamma 2015.

Nio av tio internetanvändare har köpt varor på nätet, enligt undersökningen ”Svenskarna och internet 2017” och det blir allt vanligare att man använder mobilen för köp och transaktioner*, vilket inte enbart leder till fördelar. Enkelheten med att ta krediter med mobilen bekymrar nästan två av tre svenskar (61 %) enligt ECPR 2017. Samtidigt menar drygt hälften (55 %) att näthandel gör det för enkelt att handla på kredit.

– Krediter behövs för att skapa en fungerande ekonomi och frigöra kapital för företag och individer att förändra sin livssituation, utvecklas eller växa. Men man ska vara medveten om var man har sina gränser och inte låna eller ta krediter på mer än vad man kan betala tillbaka, säger Fredrik Backman VD på Intrum i Sverige.

* ”Svenskarna och Internet 2017”, Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

Om European Consumer Payment Report 2017

Sammanlagt har 24 401 personer i åldrarna 18-65 i 24 europeiska länder svarat på frågor om hushållets ekonomi. I Sverige deltog 1 021 personer. Undersökningen genomfördes i september 2017.

För att ta del av hela European Consumer Payment Report 2017, besök: https://www.intrum.com/sv/se/om-oss/Nyheter/

Sök på Politism.se