Stäng
Pressrelease från Almi Företagspartner
mars 14, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Fler nyanlända ska starta företag

Företagande underlättar nyanländas integration i det svenska samhället och är en viktig väg till sysselsättning. Redan idag utgör personer med utländsk bakgrund en betydande del av företagarsverige. Projekt Snabbspår ska se till att resurser i form av entreprenörsanda, kompetens och erfarenhet omvandlas till reellt företagande.

Snabbspår är ett projekt som ska leda till att fler nyanlända i Sverige startar företag. Syftet är att ta tillvara tidigare erfarenheter och kompetens av företagande och att hjälpa nyanlända att snabbare komma igång med företagande.

Genom projektet erbjuds både fysiska möten och digitala verktyg. Fysiska möten med starta-eget-information hålls på lätt svenska. Möten innebär också en möjlighet för nyanlända att bygga upp ett nätverk. Genom digitala verktyg och filmer informeras på lätt svenska om grundläggande ämnen vid företagsstart såsom marknadsföring, ekonomi och juridik.

          Allt som gör det enklare för de nyanlända som vill starta företag är positivt. Det är bra för både samhället och individen. Projektet Snabbspår är ett sätt att möjliggöra det, säger Maroun Aoun, nationell projektledare för Snabbspår och ansvarig för startfassegmentet på Almi Företagspartner.

Projekt Snabbspår drivs av Almis regionala bolag över hela landet. Besök almi.se för mer information om möten och seminarier i respektive region.

Projektet genomförs med finansiering från Tillväxtverket.

För ytterligare information kontakta:

Maroun Aoun, nationell projektledare för Snabbspår, tel 070-4969826.

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Sök på Politism.se