Stäng
Pressrelease från Ecoclime
oktober 18, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Ecolime pausar pågående förvärvsprospekt inom energisegmentet

Det betyder även att det tidigare kommunicerade förvärvet den 19 juli av en energisystemleverantör i Mälardalen avbryts tills vidare. De projekt som är orderlagda och projekterade genomförs nu bland annat via det partnerskap som startade operativt under augusti i Ecoclime Power Heat Piping med huvudsäte i Malmö och Götaland som marknadsområde. I övrigt drivs projektering och installationer av komfortenergiprojekt av Bolagets redan etablerade verksamheter i Stockholm, Arvika, Vilhelmina och Umeå med olika underleverantörer som partners.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e oktober 2018.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se