Stäng
Pressrelease från Ecoclime
oktober 18, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Ecoclime – ökande efterfrågan inom segmenten inomhusklimat och automation innebär förskjutet förvärvs- och resursfokus

Lennart Olofsson Ecoclimes VD ”Vi har på kort tid fått sådana relationer till fastighetsbolag och delaktighet i ett molntjänst- och serverhallsbolags expansionsplaner, att vi förstärker organisationen inom affärsområdena inomhusklimat och fastighetsautomation de kommande månaderna. Vi avser att anställa och öka verksamheterna inom såväl projektering, installation och drift som försäljning och som en följd även göra ytterligare förvärv inom affärssegmenten inomhusklimat och fastighetsautomation det närmaste året”.

Se även kunders omdömen om bolagets inomhusklimatlösningar som är en av förklaringarna till den ökande efterfrågan:  http://bit.ly/video-inomhusmiljo

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e oktober 2018.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se