Stäng
Pressrelease från Ecoclime
oktober 12, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Ecoclime först i Sverige – garanterar inneklimatet för 99 öre/kvm och dygn

Till skillnad från alla andra system för inomhusklimat kan Ecoclimes lösning installeras utan att den pågående verksamheten störs. Klimatsystemetet integreras normalt med befintliga ventilationssystem. Två referenser är HSB:s kundkontor och en fastighet hos Atrium Ljungberg med Clear On som hyresgäst. Resultatet av den senare beskrivs i den här filmen: http://bit.ly/video-inomhusmiljo

Avtalslösningen har testats framgångsrikt av Ecoclime sedan 2014 i några mindre projekt. Den har nu utvecklats för den svenska inomhusklimatmarknaden i samarbete med ledande experter på hyresavtalslösningar och i samförstånd med Bolagets revisorer.

Marknadsföringen av konceptet inleds på bred front i landet under oktober 2018. Erbjudandet riktas till fastighetsägare och hyresgäster med en viss soliditet, varav många lidit av sommarens värmebölja i lokaler med dåligt inomhusklimat – något de har gemensamt med merparten av alla de 157 miljoner kvm verksamhetslokaler som finns i Sverige idag. Det nya erbjudandet riktas till fastighetsägare med verksamhetslokaler och deras hyresgäster som hyr lokaler över 800 kvm.

Sök på Politism.se