Stäng
Pressrelease från Diös Fastigheter
oktober 19, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Diös valberedning inför årsstämman 2019

Umeå

Enligt beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex månader före stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Bo Forsén, valberedningens ordförande och representant för Backahill Inter AB.
  • Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest.
  • Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.
  • Carl Engström, representant för Nordstjernan AB.

Valberedningen representerar 36,9 procent av rösterna i Diös Fastigheter enligt ägarlistan per den 30 september 2018. Bengtssons Tidnings AB har valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för Nordstjernan AB efter transaktionen den 4 september dem emellan.                           

Diös Fastigheters årsstämma 2019 kommer att hållas i Östersund den 23 april 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till [email protected] eller via brev till Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Östersund. Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 15 februari 2019.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se