Stäng
Pressrelease från Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård
mars 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Diabetessjuksköterskan Ebba Linder, Göteborg tilldelas diabetesstipendium Diabetessjuksköterskan Ebba Linder, som arbetar på Nationella Diabetesregistret, Göteborg

SFSD Logo

Diabetessjuksköterskan Ebba Linder, som arbetar på Nationella Diabetesregistret, Göteborg, har tilldelats ett stipendium för ett arbete som förbättrar diabetesvården. Hon har ivrigt och engagerat arbetat för att patienter med diabetes ska få utrymme att beskriva hur det är att leva med diabetes.

 

I prismotiveringen konstateras att patientens egen syn på hur det är att leva med sjukdomen är ett område som det saknas kunskap om.  Diabetesenkäten är ett  vetenskapligt formulär avsedd att användas såväl i det enskilda patientmöte som för att beskriva på nationell nivå hur det är att leva med den livslånga sjukdomen diabetes.

Stipendiet ”Implementering av diabetesenkäten i diabetesvården” delades ut vid en ceremoni under vårens diabetesdagar av SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, i Stockholm.

Stipendiet som är på 30 000 kronor delas ut i ett samarbete mellan SFSD och Sanofi.

Frågor:

Ebba Linder: 072-250 61 44

 

Sök på Politism.se