Stäng
Pressrelease från Sparbanken Sjuhärad AB
juli 19, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Delårsrapport januari-juni 2019 för Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Resultat

  • Rörelseresultatet uppgick till 180 mkr (142 mkr)
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,6 procent (9,8 procent)
  • K/I talet uppgick till 43 procent (47 procent)

Likviditet och kapital

  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 355 procent
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,3 procent
  • Bruttosoliditeten uppgick till 9,0 procent

Volymer

  • Utlåningen ökade med 5 procent till 19 245 mkr
  • Inlåningen ökade med 1 procent till 17 415 mkr
  • Affärsvolymen ökade med 4 procent till 63 504 mkr

 Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se