Stäng
Pressrelease från Svenska Taxiförbundet
oktober 23, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Chris Heister ny ordförande i Svenska Taxiförbundet

Chris Heister 2

      Chris Heister har en gedigen kompetens med en rad tidigare politiska uppdrag inom många områden. Hon är betrodd i breda kretsar vilket ger Svenska Taxiförbundet goda förutsättningar att samverka med politiker och beslutsfattare i myndigheter och näringsliv, säger valberedningens ordförande Dimitrios Faniadis.

Chris Heister kommer närmast från uppdraget som landshövding i Stockholm 2012-2017. Innan dess var hon landshövding i Västerbotten.

Under den borgerliga regeringen Carl Bildt var Chris Heister politiskt sakkunnig i nordiska frågor vid statsrådsberedningen. Under 90-talet var hon riksdagsledamot i socialutskottet och näringsutskottet. Hon var även vice partiordförande i Moderata samlingspartiet 1999–2003 samt landstingsråd och finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting under början av 2000 talet.

        Som ordförande i Svenska Taxiförbundet kommer Chris Heister att kunna bidra med sin breda kompetens i en tid när branschen står inför stora utmaningar och möjligheter, säger Dimitrios Faniadis. Klimatanpassning, digitalisering och marknadsförutsättningar är viktiga politiska frågor att driva för att skapa en stark och enad taxinäring, säger Dimitrios Faniadis.

Kontaktinformation:

Dimitrios Faniadis, Valberedningens ordförande, 0707 12 01 46

Chris Heister, Förbundsordförande, Svenska Taxiförbundet, 0733900918
Claudio Skubla, Förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet, 0736 35 02 25


Om oss 

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens marknadsförutsättningar och attraktionskraft genom dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se