Stäng
Pressrelease från Skandia
februari 8, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Brett misstroende mot premiepensionen bland pensionsspararna

S-Mattias Munter-8916 4

– Att en så viktig del av pensionssystemet inte har ett brett förtroende är ett problem. Samtidigt kan vi se en positiv trend där förtroendet ökar från föregående år. Det har sannolikt sin förklaring i att ett par skandaler runt fondbolag inte längre finns färskt i minnet. Pensionsmyndighetens aviserade omgörning av fondtorget kan också ha bidragit till att förtroendet ökar igen, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Den främsta orsaken till det låga förtroendet är att nästan hälften (46 procent) tycker att systemet är otryggt eftersom pensionspengarna kan minska i värde. 34 procent anger att man inte litar på fonder och fondbolag i systemet. 23 procent tycker att det kräver för mycket tid och kunskap. I årets undersökning finns en signifikant uppgång i förtroendet från 15 procent (2018) till 21 procent (2019) för de som har ett högt förtroende för premiepensionssystemet.    

Sedan starten av premiepensionen 1995 har den genomsnittliga avkastningen varit 7,1 procent årligen. Vilket kan jämföras med inkomstpensionens motsvarande avkastning på 3 procent.

– Det finns en paradox i att premiepensionssystemet har så lågt förtroende då det sedan starten har levererat mer än dubbelt så hög avkastning jämfört med inkomstpensionen. De omskrivna skandalerna på fondtorget till trots borde förtroendet ändå vara högre med tanke vad som faktiskt levererats. Premiepensionen har helt enkelt oförtjänt lågt förtroende.

– Istället borde en större andel av den allmänna pensionen öronmärkas till premiepensionen för att över tid höja avkastningen och därmed den totala pensionen. Det låga förtroendet kan mest sannolikt kopplas till de låga allmänna pensionsnivåerna som många ser framför sig, säger Mattias Munter.

Det låga förtroendet för premiepensionen föreligger oavsett partisympatier. S+V+MP sympatisörer har högst förtroende för premiepensionen – 29 procent jämfört med M+L+C+KD där 23 procent har förtroende. Bland SD väljare är det bara 11 procent som har förtroende för premiepensionen.  

Hela undersökningen med data finns bifogat pressmeddelandet.

Om undersökningen

Den svenska allmänheten 18–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Delmålgrupp 30–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Undersökningen har genomförts 4–10 januari 2019 med 1045 intervjuer. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se