Stäng
Pressrelease från Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet
januari 17, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Bodil Valero (MP): ”Nu får vi morötter och piskor för att skydda demokratin i Europa”

Idag röstade EU-parlamentet igenom två lagförslag som syftar till att skydda rättsstatens principer och bemöta den anti-demokratiska utvecklingen i EU.

Det ena handlar om att EU-kommissionen ska få rätt att dra in EU-stöd till länder som konstateras bryta mot rättsstatens principer.

Det andra handlar om att ett nytt stödprogram för organisationer och företag som jobbar med att främja demokrati och mänskliga rättigheter i EU:s medlemsländer. EU-parlamentariker Bodil Valero (MP) är parlamentets ansvariga förhandlare i frågan. Parlamentet antog hennes förslag att lägga nästan 1 miljard euro på stöd till organisationer, företag och aktörer i den offentliga sektorn som jobbar med att främja demokrati och mänskliga rättigheter i EU.

”Det är bra att ställa högre krav på hur EU:s pengar spenderas. Det minsta man kan begära av länder som får biljarder i EU-stöd är att de också respekterar grundläggande principer. Men förutom piskor behöver vi också morötter som leder medlemsländerna på rätt väg igen. EU behöver stödja dem som jobbar för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, inte minst nu när en brun våg går över kontinenten. Allt för ofta tar Europas mörkermän civilsamhällets organisationer som mål för sina attacker.” 

Bakgrund:

Betänkandet om inrättande av programmet för rättigheter och värden (Valero-betänkandet): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0468&language=SVBetänkandet om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (Gardiazabal Rubial/ Sarvamaa-betänkandet):http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN

EU-parlamentet och Rådet, där medlemsländernas representanter sitter, kommer nu att förhandla om förslagen. Båda institutionernas godkännande krävs för att de ska bli verklighet.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se