Stäng
Pressrelease från Mittuniversitetet
maj 17, 2017
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Blivande vårdpersonal lär sig hantera stress genom mindfulness

Marja van Vliet

Stress inom vården är inte ovanligt, ändå är det minimalt med fokus på detta under utbildningstiden. Marja van Vliet har i sin avhandling jämfört hur studenter som fått lära sig mindfulness och meditation hanterar stress jämfört med dem som inte lärt sig teknikerna. Resultatet visar att de studenter som deltagit i undervisning kring mindfulness upplever mindre stress än de som inte deltagit i kursen, även ett år efter att kursen avslutats.

Av avhandlingen framgår det att studenterna upplever att de strategier som de har lärt sig hjälper dem att vara medvetet närvarande i sina liv och relationer med andra människor, samt att de har lättare att få kontakt och känna empati för andra personer i sin omgivning, berättar Marja van Vliet.

– De här resultaten är viktiga även för praktiserande vårdpersonal generellt eftersom de ofta känner sig stressade och otillräckliga, säger hon.

Sjuksköterske- och läkarstudenter både i Sverige och Nederländerna har deltagit i undersökningen. Ett nästa steg för fortsatt forskning är redaan påbörjat med distriktsläkare i Nederländerna.

Disputationen äger rum den 19 maj 2017, kl 10.00–13.00, sal E408 vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall

Sök på Politism.se