Stäng
Pressrelease från Fastighets AB Balder
juni 14, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Balder köper ett fastighetsbestånd i Göteborg för 800 Mkr

Fastighets AB Balder (publ) har idag tillträtt ett fastighetsbestånd i Göteborg bestående av hotell, kontor, logistik och bostäder för ca 800 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 55 000 kvm och hyresintäkterna till ca 60 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2 Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se