Stäng
Pressrelease från Sparbanken Sjuhärad AB
februari 28, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Årsredovisning 2017 Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB har den 27 februari 2018 avgett årsredovisning för 2017.

Årsredovisningen bifogas och finns även att hämta på www.sparbankensjuharad.se

Frågor besvaras av VD Bosse Johansson, 0708-27 66 66 eller Ekonomi- och Finanschef Jens Magnusson, 0703-05 66 32.

Sök på Politism.se