Stäng
Pressrelease från Alzinova
mars 21, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Alzinova kommenterar Biogens/Eisais meddelande om stoppandet av den kliniska utvärderingen av läkemedelskandidaten Aducanumab

Alzinova utvecklar en produkt, ALZ-101, som i icke-kliniska studier har visat sig ha mycket stor oligomer-specificitet. Den stora majoriteten av antikropparna som genereras efter vaccination binder överhuvudtaget inte till den form av amyloid-β som Aducanumab framförallt gör. Alzinova ser därför ingen anledning att ändra på sitt utvecklingsprogram på basis av Aducanumabs beslut att avbryta studien.

Alzinova har hela tiden haft förhoppningen om att Aducanumab skulle kunna påvisa någon form av mindre effekt, men studien verkar istället peka på att en hög grad av oligomer-specificitet antagligen är helt nödvändig för att kunna nå det toxiska målproteinet i terapeutiskt relevanta mängder.

          Baserat på den information vi idag har tillgänglig gällande studien med Aducanumab ser vi absolut ingen anledning att inte gå vidare in i den första studien på människa med vårt oligomerspecifika aktiva vaccin, ALZ-101. Vi fortsätter vårt arbete som planerat med att ta fram ett vaccin mot Alzheimers sjukdom. Säger Per Wester, VD på Alzinova AB

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Sök på Politism.se