Stäng
augusti 28, 2013
Eric Rosén, chefredaktör

Pressmeddelande

Nu har vi gått live, välkommen in.

Har du frågor så hör av dig, om du inte hittar svaret här.

 

Politism.se – en opinionsbildande nyhetssajt för unga
I augusti är det premiär för Politism.se, Aftonbladet och Schibsteds fristående satsning på opinionsbildande journalistik för unga.
– Vi skapar en plattform för unga människor med vänstersympatier som inte dras till partipolitiken. Politism.se sätter in nyheter i ett politiskt sammanhang och engagerar användarna i den aktuella debatten, säger Karin Pettersson, Aftonbladets politiske chefredaktör och initiativtagare till projektet.

Politism.se startas och drivs av Aftonbladet med LO som medfinansiär. Sajten är
fristående från såväl Aftonbladets ledarsida som LO:s och politiska partiers intressen.
Den startas utifrån analysen att många unga människor har ett stort politiskt
engagemang men ingenstans att kanalisera det.
– De politiska partierna tappar medlemmar och är inte svaret på frågan hur ungas
politiska intresse ska tas till vara. Därför behövs en kanal som fångar upp
engagemanget och använder det till att vitalisera den politiska debatten, säger Karin
Pettersson.

Politism.se har en uttalad vänsterprofil och kommer att innehålla opinionsbildande
material som tar sin utgångspunkt i det aktuella nyhetsflödet. Fasta skribenter från start
är redaktörerna Eric Rosén och Margret Atladottir, kulturjournalisten Maja Bredberg,
ekonomen Agneta Berge och gruppen bakom den feministiska bloggen genusfolket.se.
Och den stora förhoppningen är att alla användares bidrag ska bli en tungt vägande del
av innehållet.
– När det gäller användarnas medverkan går vi tvärt emot många andra och satsar på
hög kvalitet genom att inte låta alla publicera sig fritt. Vi tror att det blir bättre samtal om
vi inte låter alla kommentera allting, utan istället ser till att allt som publiceras håller en
hög allmängiltig nivå, säger Eric Rosén, projektledare och redaktör.

En del av Politism.se är en community där alla som vill delta aktivt i debatten får
registrera sig. Den bygger på sex olika steg av engagemang där varje nytt steg ger mer
inflytande över innehållet. På det viset kan användarna successivt bygga upp sitt
förtroende och göra vad redaktörerna kallar en användarkarriär. Politism.se lanseras i en
betaversion i augusti, och kommer i samverkan med användarna att fortsätta utvecklas
under hösten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet. Telefon: 070–248 15 29. E-post:
karin.pettersson@aftonbladet.se.
Eric Rosén, chefredaktör Politism.se. Telefon: 070–162 23 21. E-post: eric.rosen@schibsted.se.
Fredrik Lindén, informationschef Aftonbladet. Telefon: 070–667 00 82. E-post:
fredrik.linden@aftonbladet.se.

Sök på Politism.se