Stäng
februari 28, 2017
Lizette Nilsson, Pitchare

Vi måste skapa klassmedvetenhet när klyftorna ökar

 • Klyftorna i Sverige växer. Samtidigt som antalet fattiga ökar runt om i landet så föder Sverige en ny miljardär i månaden. Resultatet av detta blir då att de ekonomiska inkomstskillnaderna påverkar sammanhållningen i samhället i sin helhet och att tilliten sinsemellan medmänniskorna brister.

  Det känns som att Sverige möter ett scenario som vi har sett tidigare, där utsatta grupper tvingas slå på varandra istället för att stå enade emot den kapitalistiska samhällsordningen som råder. Detta missnöje resulterar i att de högerextrema partierna får kraftigare rötter i samhället och att segregationen ökar.

  Det kan inte vara så att vi ska låta missnöjes- eller egennyttiga partier urholka och avveckla den svenska modell arbetare i Sverige kämpat och dött för. Vi vill väl ha ett jämlikt samhälle där välfärd, social trygghet och socialt skyddsnät råder för alla. Vi vill väl ha ett samhälle där alla har samma värde oavsett kön, religion, etnicitet eller vilken familj du har turen att födas in i.

  Vi kan heller inte uppnå ett jämställt samhälle om vi inte har uppnått jämlikhet. På arbetsmarknaden är det tydligt att lönerna skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor har generellt lägre löner än män och i de kvinnodominerade yrkena är det betydligt mer vanligt med otrygga anställningsformer och deltidsanställningar till skillnad från de mansdominerade yrkena.

  Jag kan inte räkna de gånger jag mötts av ”Men kvinnor väljer ju lågavlönade jobb, därav de låga lönerna”. Men faktum är att i Sverige är det flest kvinnor som väljer att läsa vidare på högskola, vad man kan se nu är att när fler kvinnor kommer till ett mansdominerat yrke så fortsätter lönerna inte att öka, istället stannar de av.

  Det finns så klart flera olika faktorer till att klyftorna ökar, men en sak är säker, klyftorna är en av de centrala anledningarna till de missnöjda och förtryckta samhällsgrupperna i Sverige.

  Vill vi uppnå ett jämlikt samhälle, så måste vi ta tag i klassklyftorna och sluta sparka på de redan utsatta grupperna.

Sök på Politism.se