Stäng
juni 20, 2017
Jaime Gomez, Pitchare

Världsdagen för flyktingar: En skammens dag för vapenexport länderna

 • I dag är det Världsdagen för flyktingar.

  Enligt senaste rapport från UNHCR så är det så många som 65,6 miljoner människor runt om i världen som har tvingats lämna sina hem som en konsekvens av förföljelser, konflikter, våld eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 20 personer tvingades fly från sina hem varje minut i 2016!

  55 procent av alla flyktingar i världen kommer från Syrien, Afghanistan och Södra Sudan. Gemensamt för dessa länder är att de drabbats av beväpnade konflikter. Det är lätt att se att vapenflödet är en stor och avgörande faktor som bidrar till att konflikter eskalerar.

  I stället för att arbeta för fred så utgår en från den patriarkala tanken att genom användning av vapen så löser konflikter.

  Nyheterna visar hur världen befinner sig i en kapprustning som inte har setts på flera år. Enligt SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, fortsätter världens militära utgifter öka till 1686 miljarder dollar! I dag är militär upprustning ett av de största hoten mot den mänskliga säkerheten.

  Men det finns även andra sorters våld som skapar flyktingar. Jag tänker på det ekonomiska våldet som förhindrar att en kan garantera de ekonomiska och sociala rättigheterna för alla människor i samhället.

  Att åtta personer (alla män) äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning, enligt Oxfam, är en förolämpning mot alla dem som trots hårda ansträngningar misslyckas med att få en daglig måltid. Jag tänker också på våld mot naturen som skapar flyktingar på grund av klimatförändringar som i stor del orsakas av en vansinnig konsumtion.

  Att ha en dag för att hylla de människor som tvingats på flykt är en skam för de länder som tillverkar vapen och där en del av sina inkomster som finansierar välfärden kommer från vapenexport. En kan tycka ett det borde trigga en reflektionsprocess bland invånarna i dessa länder - bland annat Sverige - där vi ställer oss frågan om vilken värld och vilket samhället vill vi fortsätta bygga upp. Det går inte att skjuta upp svaret på den frågan. Det går inte att tro att en kan förhålla sig neutral i den frågan. Att vara tyst innebär en acceptans av den rådande situationen och det ger makt till de som genom maktmissbruk har skapat en ojämlik, ojämställd och ohållbar värld.

  Under tiden vi arbetar för att vapen ska försvinna från mänsklighetens horisont bör regeringar, som en minimum, uppfylla sina åtagande när det gäller FN:s flyktingkonvention för att garantera de mänskliga rättigheterna för de människor som är på flykt oavsett deras status. Detta inkluderar naturligtvis rättigheter för kvinnor, barn, urfolk och HBTQ-personer. Speciellt viktigt är det att regeringar garanterar säkra flyktvägar. Det ska bli intressant att läsa slutsatserna av utredningen om ”Lagliga vägar för att söka asyl i EU” som den svenska regeringen har beställt och som ska redovisas senast den 31 december i år.

  Jag hoppas att det inte blir en ny besvikelse, i stil med ”mitt Europa bygger inte murar”.

Sök på Politism.se