Stäng
augusti 24, 2017
Mattias Järvi, Pitchare

Vår planet är vårt gemensamma hem och ansvar

 • Det är lätt att föranledas att tro att allt varar för evigt, våra liv, våra relationer, vår hälsa och vårt klimat. De flesta av oss kör på i autopilot och livet bara passerar, det kan i bland kännas som att man är en skådespelare i en film, i en film regisserad av någon annan; man känner sig som en statist utan aktörskap.

  Detta är såklart en falsk illusion, svenska medborgare lever under en ganska stor frihet och vi kan påverka det liv vi lever och visa ett stort ansvarstagande, ett aktörskap för det liv lever och de avtryck vi gör i en allt mer föränderlig värld.

  Vårt gemensamma hem, vår planet, vårt klimat är satt under hot. Stora Barriärrevet är på väg att dö ut, på grund av allt varmare vattentemperaturer och våra polarisar håller på att smälta bort av ett allt varmare klimat.

  Vad kan vi göra för att vara klimatsmarta och ansvarstagande medborgare? Vi behöver inte vara statister, vi kan ta kommando över vårt egna liv och de klimatspår vi lämnar efter oss på denna jord.

  • Äta mindre kött (enligt Jordbruksverket står animalieproduktionen för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser)
  • Åk gärna kollektivt istället för att ta bilen till jobbet (om möjlighet finns). Elbilar är också ett bra alternativ.
  • Flygresor är definitivt något man bör prioritera bort, läs gärna rapporten: ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor. Metodutveckling och resultat för 1990 – 2014 Chalmers, FRT-rapport 2016:02”
  • Det finns flera andra sätt som man kan leva klimatsmart på, detta var bara ett axplock av hur man kan ta ett större ansvar för det liv och den allt större konsumtion som vi människor är en del av i ett destruktivt konsumtionssamhälle.

  Vi har alla ett ansvar för vårt gemensamma hem, ett hem som är satt under fara då den inom en ganska snar framtid riskerar att bli obeboelig för våra framtida generationer, en arvsynd vi bör undvika genom att visa ett ansvarstagande aktörskap, ett ansvarstagande där vi människor kan leva i harmoni med vår närmiljö och planet, ett klimatsmart leverne.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se