Stäng
februari 8, 2018
Robert Englund, Pitchare

Kasta inte ut barnkonventionen med badvattnet, Moderaterna!

 • Moderaterna vill jaga ut asylsökande som fått avslag ur Sverige genom att kapa tillgången till vård och skola för dem och deras barn, skriver Ulf Kristersson i Dagens Nyheter.

  Det gryende skuggsamhället är tyvärr verkligt. Det kommer krävas politiska reformer för att motarbeta den utveckling som ofrånkomligen kommer försätta redan utsatta människor i otrolig otrygghet.

  Man gör inte klokt i att låtsas att frågan är enkel, för det är den inte. Alla som söker asyl har inte rätt till skydd och vissa måste lämna landet. Det är hemskt! Oavsett skyddsgrunder kom de flesta hit med livet i en väska i hopp om ett bättre liv. Och att inte leva upp till kraven för asyl gör en inte till icke-människa som kan förkastas. Alla föds vi med vissa rättigheter och det finns en gräns för vilken grymhet man kan tvinga någon att utstå.

  Jag håller med Maria Ferm som i sin replik skriver att "alla barn ska ha rätt att gå i skola, trots att de lever gömda med sina föräldrar. Alla människor ska ha rätt till sjukvård."

  2016 arbetade jag med afghanska ungdomar i Uppsala. I dag har flera av dem fått avslag och ringer för att be om råd. Att återvända är inte ett alternativ för dem. Oavsett om Migrationsverket anser deras fruktan för livet vara välgrundad eller inte är den väldigt verklig.

  Som Ferm skriver: ”Det är inte tillgång till svensk välfärd som skapar ett skuggsamhälle.” Människor på flykt som söker skydd i Sverige värnar sina liv snarare än välfärdsförmåner.

  I vågskålen mellan välfärdssamhället och öppna gränser finns svåra beslut att fatta, men inget vägval kan göras om det leder oss bort från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

  Där går en gräns vi ska hålla för helig.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se