Stäng
november 21, 2017
Politism, redaktion

Sonia Ericstam: ”Kan MeToo-uppropet rädda oss från dåliga arbetsgivare?”

Är en tragikomisk effekt av MeToo-uppropen en bättre jobbmatchning?

I en nu borttagen kommentar på en artikel om reaktionerna på juristernas upprop #medvilkenrätt skrev en anonym användare att det är tur att listan med kvinnor som skrivit under uppropet är offentlig, eftersom det möjliggör att arbetsgivare kan undvika bråkstakar.

Att föra vidare åsikter uttryckta av nättroll är inget man gärna vill ägna sig åt. Men denna kommentar satte fingret på något väldigt sorgligt – att rädsla för repressalier varit en anledning till att många kvinnor avstått från att skriva under uppropet är tragiskt nog inte osannolikt.

I ljuset av den revolution i attitydförändring till sexuella övergrepp vi ser som ett resultat av MeToo är detta förhoppningsvis inte en befogad rädsla.

Snarare kan faktumet att ens namn går att hitta bland mängden av namn ses som en försäkring mot arbetsgivare man helst vill hålla på armlängds avstånd.

Sök på Politism.se