Stäng
december 21, 2016
Ivar Sjögren, Pitchare

Nu marscherar arbetarna i Turkiet

 • Sedan den misslyckade militärkuppen som stärkte Erdoğans position i Turkiet den 15 juli så har över 110 000 personer fått sparken eller stängts av inom militären, rättsväsendet och den offentliga sektorn.

  En situation som uppenbart är ohållbar och i dag den 21 december kräver fackförbundet KESK sina medlemmars jobb tillbaka genom att marschera 450 km från Istanbul till Ankara för att ställa Erdoğan till svars.

  KESK organiserar arbetare inom den offentliga sektorn i Turkiet och bildades 1995. År 2012 hade man 240 991 medlemmar. Tidigare var det förbjudet med fackförbund i den offentliga sektorn vilket gjorde att arbetarna organiserade sig i stiftelser och organisationer som sedan blev till fackföreningar efter att lagstiftningen ändrades. KESK är kända för att ta till strid för sina medlemmars intressen och har även varit väldigt engagerade i den kurdiska frihetskampen. Man har bland annat kämpat för att kurdiska språket ska läras ut i skolan.

  Hur diktatorn Erdoğan kommer att reagera mot den fackliga protestmarschen återstår att se men att polis och militär sätts in för att bekämpa arbetarklassen borde inte ses som en omöjlighet i ett Turkiet som blir mer ostabilt för var dag som går.

  Detta är en risk som arbetarna är beredda att ta. Utan jobb och möjlighet att försörja sig har arbetarna inget annat väl än att ta till kamp för sina intressen.

  Den fackliga protestmarschen som börjar i dag visar att situationen i Turkiet är ohållbar.
  I november fängslades de båda partiledarna för oppositionspartiet HDP och nio andra parlamentariker av den turkiska regimen. Förföljelse och fängslandet av journalister och politiska aktivister har blivit vardag och i de östra regionerna bombas civila byggnader till marken i försök att slå ner den kurdiska befolkningens krav på rätt till självbestämmande.

  Ett Turkiet i kris - vad som krävs är socialism!

  Den turkiska kapitalismen är oförmögen att lösa massornas problem. Att fackförbunden börjar resa sig mot den turkiska regimen är ett steg i rätt riktning men för att nå verklig förändring i Turkiet krävs det att arbetarna ställer sig bakom ett revolutionärt socialistiskt program och tar makten ifrån den turkiska borgarklassen.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se