Stäng
april 13, 2017
Fredrik Olsson, Pitchare

I vad bottnar hatet?

 • Det råder till synes stor förvirring överlag i samhällsdebatten runt olika epitet. Särskilt när det gäller det som ofta sammanfattas med begrepp som till exempel rasism, fascism eller rätt och slätt hat. Vad ryms inom respektive begrepp och vem är vad?

  Personligen tycker jag att polemik är destruktivt både för enskilda individer, för den politiska debatten och den generella samhällsutvecklingen. Det avleder istället från det som är viktigt, problemlösningen och pragmatiken.

  Men begreppen ovan har en tydlig gemensam nämnare. Det är föraktet för människors rätt att vara olika. Detta i en politisk kontext och synen på det öppna och demokratiska Sverige. Alltså åsikter eller värderingar som vill begränsa eller inskränka den frihet som vi faktiskt alla åtnjuter. Det kan handla om religion, hudfärg, etnicitet eller klädval. Vilket epitet man väljer att använda i det läget ser jag som relativt oviktigt.

  Nu till det som är intressant. Vad samhällsdebatten idag till synes egentligen handlar om, är den ena sidan som dagligen hävdar sin rätt att tycka olika och den andra sidan som hävdar människors rätt att vara olika. Båda dessa företeelser har givetvis stöd i lagen idag. Inget konstigt, så långt.

  Men om vi bryter ut dessa två ord, tycka respektive vara, så uppstår en konflikt och det är där fascism, rasism och andra odemokratiska begrepp kommer in. Några exempelpåståenden.

  – Jag hatar, ogillar och föraktar (valfri olikhet). Men det är deras rätt att vara det.

  Eller...

  – Jag hatar, ogillar och föraktar (valfri olikhet). Ingen ska få vara det eftersom jag tycker det.

  Det är helt lagligt (idag) att TYCKA både det ena och andra enligt exemplen ovan, men om ett av dem skulle få utrymme i politiska beslut i form av lagändringar urholkas det som gör Sverige till ett fantastiskt land. Vår öppna demokrati där friheten är ledordet. Det ena påståendet är alltså ett odemokratiskt påstående, sett med dagens ögon. Det kan då benämnas som fascistiskt eller rasistiskt. En smaksak.

  Fokus hos den enskilda bör då rimligen ligga på att jobba med sitt eget sätt att se på andra människor, inte på att begränsa allas vår frihet.

Sök på Politism.se