Stäng
september 14, 2017
Nora Adin, Pitchare

Hedersvåldet har ingen religion

 • Hedersvåldet har tidigare inte varit lika aktuellt i medier som det är i dag. Hedern är ett ämne som vanligtvis lämnats oberört i feministiska debatter och av opinionsbildare, trots att det är ett ämne som egentligen är en metallkedja runt halsen på hundratusentals människor i dagens Sverige. Anledningen till den tidigare tabun har att göra med att hedersförtryck ständigt återkopplas till religion, främst Islam.

  Parallellen dras hela tiden, hänsynslöst och oundvikligt, och fokus hamnar fel om och om igen. Vilket i sin tur gör att makthavare undviker ämnet i rädslan från att bli kallade rasister. Det verkar finnas en svårighet i att erkänna att hedersvåldet egentligen är en fråga om feminism och mäns våld mot kvinnor snarare än religion. Att det är ett uråldrigt kulturellt fenomen som genomsyrat nästintill varenda aspekt utav hundratals generationer.

  Jag är varken muslim eller tillhörande någon annan religion, men har själv varit ett offer för hedersvåldet. Mina föräldrar är del av en religion som kallas för mandeism och ändå har förtrycket varit så djupt inrotat i vårt hem att jag var tvungen att fly som 18-åring.  Att bryta sig loss från någonting som präglat hela min verklighet har tagit mig flera år, och att fullt förstå dess mekanismer kommer ta mig ännu längre.

  När vi talar om hedersvåld är det viktigt att utgå från familjer som lever i en hederskontext oavsett religionstillhörighet eller social status. Hedersförtrycket finns utbrett över de religiösa gränserna och präglar familjer från olika länder och religioner. Att någon är muslim eller religiös innebär inte att den är hedersutsatt. Hedern finns bakom stängda dörrar även hos familjer som överhuvudtaget inte är troende. Att förneka ämnet och använda det för att ytterligare spä på hatet mot Islam är ett hot mot förståelsen över de etniska och religiösa gränserna. Det är en spark i magen mot alla som dagligen blir utsatta.

  Hedersfrågan berör familjer som lever med en kollektivistisk grundsyn och som utgår ifrån en verklighet som är styrd av ett gruppcentrerat skamtänkande. Det vi talar om är starkt patriarkala familjer där man i första hand är en familjemedlem och i andra hand en enskild individ. Fenomenet är ett kulturellt problem med grundpelare som vilar på föreställningar om kön, makt och sexualitet.

  Arbetet mot hedersvåldet bör fokusera på hur man ska hjälpa de offer som är utsatta snarare än att placera de i religiösa fack. Att vi arbetar emot kvinnoförtrycket och inte emot troende människor. Att vi kämpar emot våldet, snarare än varandra.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se