Stäng
maj 12, 2017
Mattias Järvi, Pitchare

Har inte alla människors lika värde något "aktualitetsvärde"?

 • Högerextrema krafter har under de senaste åren flyttat fram sina positioner och är numera välkomna i våra offentliga rum.

  Tidningen Nya Tiders medverkan vid Bok- och biblioteksmässan 2016 och 2017 samt Nordiska Motståndsrörelsens medverkan i Almedalen under politikerveckan i år, är några exempel hur högerextrema krafter välkomnas in i stugvärmen i vår samtid.

  Tidigare denna vecka kunde vi läsa att Stockholms Stadsbibliotek valt att ta in tidningen Nya Tider i sitt medieurval, så att det blir tillgängligt för alla biblioteksbesökare.

  Enligt Anna Wåglund, kommunikationschef på Stadsbiblioteket, så har en mediepolicy utarbetats för Stockholms Stadsbibliotek med grundram från bibliotekslagen, där fri åsiktsbildning särskilt lyfts fram i den nya mediepolicyn.

  Valet att ta in Nya Tider bygger dels på att flera besökare efterfrågat materialet och dels på aktualitetsvärdet, enligt Wåglund.

  Det finns många frågetecken kring det beslut som Stockholms Stadsbiblioteks fattat i att låta Nya Tider i sitt medieurval, samtidigt som man avslutar prenumerationerna på vänstertidningarna Proletären och Arbetaren, som enligt Stadsbiblioteket ej efterfrågats och lästs tillräckligt för att utgöra en del av biblioteks mediebestånd.

  Vilket aktualitetsvärde menar Anna Wåglund att Nya Tider förmedlar? Är det en allmänna hets mot asylflyktningar, eller det hat och hot som är del av tidningens implicita verksamhet mot alla som motarbetar (läs: kritiserar) deras verksamhet.

  I bibliotekens uppdrag ingår självklart ska också att värna om alla människors lika värde, något som lämnats därhän av Stockholms Stadsbibliotek då de väljer att ta in den högerextrema tidningen Nya Tider.

  Enligt Stockholms Stadsbibliotek logik så har människovärdet inte något aktualitetsvärde. Det är i alla fall så jag med flera tolkar beslutat att ta in tidningen Nya Tider i mediebeståndet. Ett beslut som säger mycket om vår samtid.

Sök på Politism.se