Stäng
september 29, 2017
Nora Adin, Pitchare

Den svenska feminismen är vit och exklusiv

 • Jag lärde mig innebörden av ordet feminist för inte alls länge sen. Jag var 19 år och hade aldrig stött på ord som ”systerskap” eller den ”feministiska kampen” tidigare, så jag räckte upp handen i skolan och frågade.

  Enligt nationalencyklopedin är feminismen en ”social rörelse för jämställdhet”. Enkelt och tydligt, kan en tycka. Dock undrar jag varför den svenska feministdebatten aldrig vågar prata om någon annan problematik än den som rör dess direkta personer. Det talas om lönegap, om hemarbete och nättrakasserier, men aldrig om tvångsgifte, heder och det kollektiva trycket hemifrån.

  Det talas mer än gärna om män och deras homosocialitet på arbetsplatser och inom ledningar, men aldrig om förtrycket som icke-vita eller muslimska kvinnor får möta på gatorna varenda dag.

  Jag vill veta vad jag ska kalla mig själv om inte feminist. För i debatter och i intervjuer och på stora plattformar diskuteras mäns våld mot kvinnor flitigt, men inte en enda gång har jag hört Gudrun Schyman prata om hedersvåldet som finns bakom dörrarna på tusentals svenska hem.

  Jag vill veta vad jag ska kalla mig själv om inte feminist, för vi förväntas stå upp för varandra oavsett hudfärg, hårfärg, efternamn eller klassposition – men ändå har ni inte släppt in oss i er vita, exklusiva, feministiska rum. Den svenska feminismen når till etnicitetsgränsen men aldrig bortom. Den skiter fullkomligt i alla kvinnor som tvingas adoptera bort barn i andra länder, i kvinnor som blir könsstympade, i kvinnor som inte får gå i skolan.

  Jag vill vet vad jag ska kalla mig själv om inte feminist, för varje gång jag frågat rakt ut i dessa sammanhang så har ni alltid påstått att det handlar om okunskap och att ni behöver lära er mer om ämnet innan ni uttalar er. Vid dessa tillfällen har jag varit redo till att ställa mig upp och berätta, men ändå har ni inte sagt något trots att jag lärde er allt om vad mekanismer, kollektivistiska system och hierarkiskt skuld & skam utövande betyder.

  Ni har inga ursäkter att komma med längre. Varsågoda, räck bara upp handen och fråga.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se