Stäng
april 3, 2017
Mattias Annwall, Pitchare

Därför måste vi autister höja våra röster!

 • I slutet av förra veckan lade Tyresö kommun upp ett foto av sitt vattentorn upplyst i blå neon på sin officiella Facebooksida.

  Redan här undrar ni säkert vad detta är för något att hetsa upp sig för, eller för den delen få för sig att sätta sig ned och skriva en pitch om?

  Jo, eftersom söndagen den 2 april inföll den så kallade ”Autismdagen” eller som den har kommit att kallas i USA; ”Autism Awareness Day”. För många av oss som har någon form av autism är detta en dag som efterlämnar en fadd bismak.

  Detta beror i mångt och mycket på att en organisation med en styrelse befolkad av endast neurotypiska ("normalstörda") ledamöter vid namn ”Autism Speaks” har skapat sig en mycket ensidig och problematiserande bild av autism.

  De bedriver ständigt kampanjer där autism beskrivs snarast som en sjukdom som ska botas och de som är de hårdast drabbade anses av dem vara föräldrar och anhöriga. Den autistiske individen själv tycks sakna egenvärde. Mot bakgrund av dessa exempel är det enligt vår uppfattning inte så konstigt att flera av oss reagerade och det starkt på Tyresö kommuns agerande. Men i stället för att ta berörda människors känslor på allvar och förklara varför de valt att göra som de gjort så valde den ansvarige kommunkommunikatören helt sonika att komma med egna och högst privata åsiktsvädringar. Åsikter som går stick i stäv med det kommunala tjänstemannauppdraget.

  I en intervju med SVT Stockholm nämner kommunikatören att hen är förälder till ett barn med autism och att det är ett skäl till varför tornet iklätts blått ljus. Att uppmärksamma autism är en sak, men att förknippa detta uppmärksammande med en organisation med starka kopplingar till ”anti-vaxxrörelsen” ställer flertalet av oss andra autister inte upp på. Vi anser inte att Autism Speaks företräder oss. Vilket inte kommunkommunikatören i första hand och Tyresö kommun i andra ville låtsas någonting om.
  Dessutom så raderades upprörda autisters kommentarer och trådar. Till slut raderades hela statusuppdateringen vilket förklaras med följande kommentar i intervjun med SVT Stockholm:

  ”Vi ville inte sprida inlägget mer eftersom de tog så illa vid sig. De skriver att vi tog bort inlägget för att tysta deras röster, men jag tog bort inlägget för att det inte skulle spridas mer.”

  Det här är ett oacceptabelt uttalande av Tyresö kommun. Ingenting vittnar om en förståelse för att vi som funktionsnedsatta har ansett oss felbehandlade utan all fokus ligger på vad som är viktigast för dem som kommun; de ser till att förhindra vidare spridning och därigenom lyckas de strypa tillgången till det forum där vi som medborgare och autister har en demokratisk rätt att få uttrycka våra åsikter och förväntningar på att en kommun fungerar så som den är tänkt att den ska.

  Vilande på en demokratisk värdegrund där diskriminering inte tillåts.

Sök på Politism.se