Stäng
december 11, 2017
Robert Englund, Pitchare

Byt strategi, regeringen: Dags att tvinga fram gemensamt asylsystem i EU

 • Regeringen är ovillig att tvinga fram en gemensam asylpolitik i EU.

  Detta trots att EU-parlamentet har lagt fram ett förslag med bred majoritet som ligger i linjen med kommissionens. Nu har ministerrådet förlängt sina förhandlingar till i juni 2018. Men efter två år av strandade förhandlingar tyder lite på att Polen och Ungern kommer ändra sin position. Dags för Sverige att byta strategi.

  Sedan flyktingkatastrofen 2015 har det varit tydligt att EU måste reformera sina system för asylmottagandet. Dublinförordningen visade sig så bristfällig att flera länder helt enkelt valde att sluta följa den eller hitta vägar runt den, som gränsstaket och inre gränskontroller.

  Nu, efter två år av utdragna förhandlingar, har ingenting hänt. Länder som Polen och Ungern har varit helt ovilliga att förhandla om ett gemensamt asylsystem för EU. Ministerrådet är i ett dödläge trots att de allra flesta medlemsländer funnit samsyn i frågan. 

  Kommissionen har presenterat ett förslag till parlamentet som går ut på att man ska omfördela flyktingar som kommer till EU utifrån medlemsländernas förmåga mätt i BNP, befolkningsmängd och tidigare mottagande. Detta skulle garantera att hela unionen tar gemensamt ansvar.

  Parlamentet har nu behandlat förslaget och är redo att presentera sin position, men ministerrådet, som insisterar på att nå enhällighet i frågan, sinkar processen.
  – Den absolut viktigaste är att vi får till stånd ett solidariskt ansvarstagande för alla medlemsstater när det gäller att ta emot asylsökande, säger Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon till Europaportalen.

  Men varför är den här solidariteten viktig? Alla EU-länder utom två ställer sig bakom förslaget vilket betyder att ministerrådet har den kvalificerade majoritet som krävs för att driva igenom förslaget. Det mer solidariska vore att driva igenom den politik som skulle hjälpa fler asylsökande och ligger i linje med den breda majoritetens vilja. Att söka konsensus är beundransvärt, men Sverige bör byta strategi.

  Det är hög tid för EU att få ett nytt asylsystem på plats.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se