Stäng
augusti 22, 2013
Eric Rosén, chefredaktör

Vad är Politism? Vad vill vi? Och vad står vi för?

Från och med den 1 oktober 2018 har Politism lagts vilande. Läs mer här

 

 

Vad är Politism? Förutom en opinionsjournalistisk sajt? Och vad står vi för?

Egentligen är det en fråga som bäst besvaras genom att vara, inte genom att påstå. Men vi kan säga vad vi önskar att vi är.

Redaktionellt rör vi oss i gränslandet mellan ledarsidorna och den ständigt pågående aktualitetsdebatten i sociala medier. Och vi vill inte heller vara något annat. Aldrig i livet.

Vi vill inte vara en ledarsida. Vi vill inte skriva samma texter som de gör och vi vill inte driva en partilinje eller vara lojal med en rörelse eller ett parti.

Vi vill inte vara twitter. Det här är inte ett utrymme där alla ämnen diskuteras och där den som skriver mest eller skriker högst får mest utrymme.

Vi vill inte vara en sajt för debattartiklar. Det här är inte en av alla de sajter som använder spretiga debattartiklar för att få kortsiktigt genomslag. Tvärtom vill vi bygga upp relationen mellan våra fasta skribenter och våra läsare över tid.

Däremot vill vi vara konstant aktuella, ha aktiva användare, hela tiden premiera deltagande och engagemang – samtidigt som vi vill säga nej till de  värderingar som går stick i stäv med Politism. Vi vill göra en sajt där det inte går att armbåga sig fram medelst misogyni, rasism, hbtq-fobi, klassförakt eller bara allmänt sjavigt hat.

Du som använder sajten kommer att märka att vi på många sätt påminner om andra arenor för politisk diskussion. Men du kommer också att märka att vi på många sätt skiljer oss från resten.

Vi har också utvecklat ett system för läsarkommentarer, läsarinteraktion och läsarinflytande på nyhetsvärdering med möjligheter för läsarna att över tid bygga upp ett förtroende på sajten – en användarkarriär – som inte liknar några andra mediers modeller i Sverige i dag. Vi tror att personer med smarta, vassa, politiska resonemang kommer att höras mer, få större plats och bli mer lästa än tidigare tack vare vår användarkarriär.

Politism är en antirasistisk, feministisk, maktkritisk sajt som arbetar för ökad jämlikhet.

Vi står till vänster, men är inte lojala med något parti. Vi vill kritisera de som har makten, vare sig de sitter i regeringsställning eller har makt i andra sammanhang. Vi vill också försöka vara ödmjuka inför vår egen makt, som publicister med en arena eller bara som privilegierade individer med goda förutsättningar att påverka vårt liv, och andras.

Vi vill också utöva makt, genom att använda våra möjligheter till inflytande för att stärka röster vi tror behöver höras av fler.

Politism kommer att skriva om både höstbudgetens innehåll och konsekvenserna för unga när kvällstidningarna säljer svältdieter.
Politism kommer att politisera diskussioner kring både Idol-juryn och Sverigedemokraterna.

Ansvarig utgivare för Politism är Eric Rosén.

Ser du något som inte fungerar eller inte ser korrekt ut? Upplever du några tekniska problem? Beter sig sajten underligt? Hör av dig till oss!

 

Politism har implementerat så kallad visningsannonsering i Google analytics för demografi- och intresserapporter, för att ge ökad kunskap om besökarna och bättre kunna tillgodose deras behov av produkter och tjänster.

Som besökare på Politism kan man välja bort visningsannonsering i Google analytics och anpassa annonser i Google Display-nätverk via annonsinställningarna. Här kan du även läsa mer kring vilken information som går att välja bort i Google analytics för webben.

Sök på Politism.se