Stäng

Sponsrat innehåll

september 8, 2015
Politism, redaktion

Varför glöms kvinnorna bort när man pratar investeringar?

Man måste våga satsa på en stabil infrastruktur.

Bra järnväg. Bra wifi. Bra bostäder. Bra vägar. Och så vidare. Bra välfärdstjänster.

Men just välfärden räknas alldeles för sällan in när man diskuterar infrastruktur. Trots att den är helt avgörande för att samhället ska fungera, för att folk ska kunna gå till jobbet och för att vi medborgare ska kunna leva de liv vi vill.

Kanske är det därför välfärdsarbetarna så ofta prioriteras ner när politikerna ska fördela resurserna. Kanske är det därför man ofta missar kvinnodominerade sektorer när man pratar investeringar. Vi tror det och det är därför vi gör den åttonde varje månad till internationella kvinnodagen. För Kommunal är det #alltid8mars.

I dag saknas resurser och personal i välfärden. Välfärdsarbetarna hinner inte med sina arbetsuppgifter. Nedskärningar ger pressade arbetsscheman, som ger psykiska besvär och fysiska skador. Men Kommunals medlemmar kämpar på och går till och med till jobbet när de är sjuka, allt för att den sociala infrastrukturen ska hållas samman.

Så ska det inte behöva vara och därför kräver vi att en regering som kallar sig feministisk gör mer. Politikerna vet att det behövs betydligt mer personal och regeringen har lovat 5000 nya undersköterskor i äldreomsorgen. Det är en början, men det räcker inte. Vi kräver att 30 000 undersköterskor utbildas och heltidsanställs i äldreomsorgen.

Annars kommer både brukarna, de anställda och samhället som är beroende av den sociala infrastrukturen att drabbas.

Med en åldrande befolkning ökar behoven i välfärden. Det innebär att äldreomsorgen är en framtidsbransch. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) prognoser kommer det saknas 160 000 undersköterskor 2035. Samtidigt pressas den yrkesskickliga personalen allt hårdare av besparingar. Den utvecklingen måste brytas. Om unga människor ska vilja jobba i välfärden måste arbetsvillkoren och lönerna vara anständiga.

Vi kan inte ha politiker som tvekar. Inte i det här läget. Tvärtom krävs feministisk handlingskraft. Nu.

För hela samhällets skull.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se