Stäng

Sponsrat innehåll

juli 3, 2018
Politism, redaktion

Skriv på – för att bostadspolitiken är en feministisk fråga

Bostadsmarknaden kan vara fruktansvärt orättvis. Har du rika föräldrar, eller tjänar väldigt bra själv, har du stora möjligheter att hitta en fin lägenhet.

För den som inte har samma förutsättningar är det tuffare. För unga är det ofta svårt, det berättade vi om i den här artikeln.

Men vid sidan om de unga finns också flera andra grupper som har en särskilt knepig situation när bostadsmarknaden fungerar så illa som i dag.

Därför är en bättre bostadspolitik också en feministisk fråga:

Kvinnors löner är lägre än mäns, och kvinnor får dessutom ofta lägre inkomst för att de tvingas jobba ofrivillig deltid eller för att de tar huvuddelen av ansvaret för barnen. Det gör att höga boendekostnader, och brist på lägenheter med rimliga hyror, slår extra hårt mot kvinnor. Det här innebär till och med att kvinnor drar sig för att lämna destruktiva relationer och dåliga äktenskap, eftersom de inte har råd med en ny bostad. Att köpa är för dyrt och att hyra är för dyrt.

Vi på Hyresgästföreningen samlar just nu ihop underskrifter för att kräva att 30 000 nya hyresrätter med rimliga hyror byggs – varje år. Det gör vi för att vanligt folk ska ha råd att bo. Alla.

Om vi vinner kampen för att alla ska ha råd att bo bra gör det extra stor skillnad för de grupper som har svagast ekonomi. Det innebär ofta att det skulle hjälpa kvinnor extra mycket.

Hyresgästföreningen är en väldigt stark organisation, tack vare att vi har över en halv miljon medlemmar. Det innebär att politikerna måste lyssna på oss. Trots det går det alldeles för långsamt och händer alldeles för lite. Därför måste vi mobilisera och gå samman med så många som möjligt som ställer sig bakom våra krav. Utan organisering och gemensamma ansträngningar kommer det inte att gå.

Därför hoppas vi att också du vill skriva på vår namninsamling.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se