Stäng

Sponsrat innehåll

juni 15, 2017
Politism, redaktion

Kunskapslyft – det smarta sättet att möta framtiden

Hur ska vi möta framtiden? Det låter som en svår fråga.

Men vi börjar med att titta på hur det ser ut i dag: Många jobb försvinner just nu på grund av till exempel automatiseringen, där tekniska framsteg gör att färre personer behövs för att klara av arbetsuppgifterna. Den här förändringen påverkar i första hand alla som har kort utbildning. Det blir betydligt svårare att få jobb för dem. Medan det för den som har längre utbildning finns gott om jobb just nu.

Det här kan man hantera på olika sätt. Politiska partier till höger påstår att lösningen är lägre löner. Men man kan också hantera läget genom att göra det lättare för fler att skaffa sig mer utbildning.

Det sistnämnda är det smarta sättet. Och det är därför ABF vill se ett kunskapslyft för alla.

Ett kunskapslyft innebär att både inrikes födda och utlandsfödda, både män och kvinnor, både unga och gamla, både de på och utanför arbetsmarknaden, får chansen att förbättra sina kunskaper. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att förnya sig och rusta sig för de behov som finns i dag. Det handlar om ett samhälle som går samman – och som förstår hur viktigt det är att hålla ihop.

För att det här ska fungera måste utbildningen för vuxna bli mer tillgänglig och möjligheterna att få studiestöd måste bli bättre. Det här kan kosta några miljarder kronor varje år, men när människor som annars riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden utbildar sig och får tillträde till en större del av arbetsmarknaden är det en investering som lönar sig på flera olika sätt.

Det handlar inte bara om den enskildes längre utbildning – det handlar om att utveckla hela samhället.

Svaret på frågan i början – ”hur ska man möta framtiden?” – är därför egentligen ganska enkelt: Vi ska möta den tillsammans. Och då måste vi hjälpas åt och våga förändras så att alla kan vara med och bygga gemenskapen starkare.

Sök på Politism.se