Stäng

Sponsrat innehåll

februari 8, 2015
Politism, redaktion

Din orättvisa lön i dag ger dig usel pension i morgon

Du kanske tror att det är en månad kvar? Men nej, det är den 8 mars i dag också.

Så länge ojämställdheten är så dominerande, i arbetslivet och utanför, måste varje dag vara internationella kvinnodagen. Kommunal fortsätter att kämpa mot det ojämställda arbetslivet varje dag.

Samtidigt som politiker och arbetsgivare slår sig för bröstet för att Sverige är ”ett av världens mest jämställda länder” får Kommunals kvinnliga medlemmar en pension de inte kan leva på.

En pension som inte räcker till för en värdig vardag. Och framför allt: En pension betydligt lägre än männens.

Hela 70 procent av Kommunals pensionerade kvinnor är beroende av garantipension, det som tidigare kallades fattigpension.

Mer än var tionde kvinna mellan 65 och 69 år som är medlem i Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF) har i dag en pension på bara 8 350 kronor i månaden eller mindre – före skatt.

Det betyder att ett stort antal kvinnor, efter ett helt arbetsliv i slitiga och tunga yrken som är avgörande för det svenska samhället, har betydligt mindre att leva på än till exempel studenter som har studielån från CSN.

För de som just har gått i pension eller som snart ska gå i pension är frågan förstås akut. För alla de unga kvinnor som tar plats i arbetslivet i dag känns det kanske avlägset.

Men det skaver att veta att din orättvisa lön kommer att missgynna dig som pensionär. Det gör ont att veta att ojämställda löner i dag ger ojämställda pensioner i framtiden.

Utan förändring kommer få av de som jobbar idag ens att vara vid liv när lönerna kommer ikapp.

Heltidsarbete är avgörande för att minska gapet mellan kvinnors och mäns inkomster. Ingen frågar en verkstadsarbetare om han kan tänka sig att jobba deltid när han ska börja på ett nytt jobb. Men undersköterskor erbjuds sällan möjlighet att jobba heltid – eftersom deras yrke är kvinnodominerat.

Socialdemokraterna har lovat att heltid ska bli norm även för välfärdsarbetare. Det ska ske genom att arbetsgivarna i kommuner och landsting skriver ett nationellt avtal om heltid med facket. Vi väntar nu på att de rödgröna ska ta över styret i SKL, Sveriges kommuner och landsting, så att vi kan skriva under ett sådant avtal så fort som möjligt.

Socialdemokraterna måste leva upp till sitt löfte.

Lika viktigt som heltid är jämställda löner. En verkstadsarbetare och en undersköterska har lika lång yrkesutbildning. Men om båda jobbar heltid tjänar verkstadsarbetaren 2 800 kronor mer i månaden än undersköterskan. Om arbetstiden räknas in tjänar verkstadsarbetaren hela 7 600 kronor mer i månaden.

Mäns arbete värderas helt enkelt högre än kvinnors.

Nästa år, 2016, är det avtalsrörelse. Det betyder att de flesta på arbetsmarknaden ska få nya löner genom att facken förhandlar med arbetsgivarna. I Sverige har vi en ordning som innebär att arbetsgivarna och facken i industrin gör upp om en procentuell löneökning som andra yrkesgrupper sedan följer.

Det gör att lönegapet mellan män och kvinnor inte kan minska – utan snarare ökar. Kvinnodominerade yrken får aldrig en chans att komma ikapp eftersom alla ska få lika mycket i procent.

Kommunal ställer inte upp på detta lönelås längre. I avtalsrörelsen 2016 – och i kommande avtalsrörelser – måste våra värdediskriminerade och kvinnodominerade yrken få större löneökningar än de mansdominerade yrkena. Annars kommer Kommunals kvinnor även fortsättningsvis att stå och stampa, orättvist underavlönade, från första året på jobbet, till och med livet som pensionär.

Den som inte gör något för att förändra allt det här – arbetstiderna, lönerna och i slutändan pensionerna ­– försvarar de könsorättvisor som är verklighet idag.

Vi kämpar för jämställdhet varje dag, inte bara den 8 mars. Är du med oss?

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se