Stäng

Sponsrat innehåll

juni 22, 2017
Politism, redaktion

De vill sänka lönerna – vi vill satsa på utbildning

Det här vet vi:

Med mer utbildning och bildning kommer bättre hälsa, bättre självkänsla och ett mer aktivt deltagande i det demokratiska samhället. Den som har kunskap vågar lättare ifrågasätta och ställa krav och klarar att se sina rättigheter.

Det är därför vi vill se ett starkare kunskapslyft.

Det lönar sig att investera i utbildning. Ett utökat kunskapslyft ger fler människor verktyg för att påverka sitt eget liv och en starkare framtidstro. Det gör att grogrunden för högerextremism och fundamentalism minskar.

Det är därför oroväckande att högerpartier i Sverige tycker att investeringar i vuxnas lärande hör 1900-talet till. Nu vill de – näringslivets lobbyorganisationer och alla allianspartier – i stället satsa på lägre löner och sämre arbetsvillkor. Det är som om de har slutat tro på människors förmåga att lära sig, utvecklas och bli en självklar del av samhällsgemenskapen. Det är som om de inte ser, eller inte bryr sig om, att de bygger ett farligt parallellsamhälle i stället för att ge alla chansen att leva under drägliga förutsättningar.

Det är ingen slump att vi heter Arbetarnas bildningsförbund. Den här konflikten är en avgörande anledning till att ABF finns. Vi finns till för att ge fler makt över sin vardag. Det är vad kunskapslyftet handlar om. Det handlar om att förbättra sina livschanser. För sin egen skull, självklart, men också för hela Sveriges skull.

Vi vill att du ska kunna plugga. Då måste du få mer betalt när du studerar.  Och vi vill satsa på de som är långtidsarbetslösa, även om vi vet att det kan innebära väldigt långsiktigt arbete med starka sociala inslag. Vi vill, tillsammans med fackförbund och andra studieförbund, arbeta stenhårt med ett uppsökande arbete för att hitta precis de som behöver vår hjälp bäst.

Det är en vettig investering. För det är just så vi kan riva murar mellan människor. Hinder som stör viljan eller möjligheten att lära sig mer måste tas bort.

Två bra grejer som regeringen redan gjort är att de har stärkt vuxenutbildningen och gjort det lättare för långtidsarbetslösa att få ett vettigt studiestöd när de utbildar sig.

Det som behöver göras nu är att se till att studiestödet omfattar fler – och under en längre period. Dessutom skulle det hjälpa de som har det tuffast ekonomiskt om en större del var bidrag och en mindre del var lån för vuxenstudier på grundskolenivå och gymnasienivå.

I debatten finns i dag en höger som är beredd att låta samhället växa isär med större kunskapsklyftor och växande klasskillnader. Mot dem står vi som vill ha ett samhälle där vi satsar på varandra och växer oss starkare tillsammans.

Sök på Politism.se