Stäng
blog-header
november 30, 2017
Mohammed Ryback, bloggare
Varför är det så svårt för vissa att avancera inom kommunpolitiken? Foto: ADAM IHSE / TT

Vi måste diskutera kvotering – igen

Kvotering är ett känsligt ämne i Sverige.

Man ifrågasätter alltid varför en speciell grupp som grundar sig på kön, hudfärg, etnicitet, funktionsnedsättning eller klass ska få särbehandling på till exempel arbetsmarknaden eller inom politiken. Det största kritiken har varit att kvotering fokuserar på allt annat än kompetens och att det är just kompetens som ska ligga till grund till för varför man får ett jobb eller ett politiskt uppdrag. Inte på grund av att man tillhör en speciell grupp.

Men hur gör vi om kompetensen finns och det fortfarande inte leder till något jobb?

Ny forskning från Stockholms universitet, som bygger på data från alla kommunval mellan 1991 och 2014, visar att det är mycket mindre sannolikt att utrikesfödda politiker tilldelas ett förtroendeuppdrag med större inflytande. I lägre positioner, där man har mindre inflytande, är det relativt enkelt att komma in. Men när det gäller större förtroendeuppdrag finns ett glastak för utrikesfödda, enligt forskningen.

Enligt forskningen är det lite lättare för utrikesfödda som har bott i Sverige i mer än 20 år att klättra i den politiska hierarkin. Men på högre poster är utrikesfödda sämre betydligt sämre representerade än svenskar och det ser ut som att det inte kan förklaras med skillnader i utbildning, ålder, kön eller inkomst.

Och det verkar inte vara bättre för den så kallade ”andra generationen”, det vill säga svenskar med en eller två utländska föräldrar jämfört med politiker med svenskfödda föräldrar. Andra generationen ligger fortfarande efter när man jämför med politiker med två svenskfödda föräldrar.

Vänsterblocket tar in fler utrikesfödda än högerblocket, visar forskarna. Men de ser inga skillnader mellan vänster- och högerblocket när det kommer till karriärmöjligheter för utrikesfödda.

Så vad är det som står i vägen? Är det diskriminering eller rasism? Vad gör våra politiker för att lösa detta problem? Trots kompetens och utbildning har svenskar med rötter från Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och Asien har svårare att göra politisk karriär än de från Norden.

Johanna Rickne, som är en av forskarna bakom studien, tycker att partierna kan göra mer för att lösa problemet. Hon trycker på att vi behöver titta mer på studier kring hur partiernas kultur fungerar, hur inkluderande och exkluderande den är. Hur det fungerar med nätverk och kontakter som underlättar att ta sig till toppen för att komma åt problemet.

Även om ny forskning alltså pekar på att vi har ett strukturellt problem i vårt samhälle som göt det betydligt svårare för den som är utrikesfödd eller har en eller två utrikesfödda föräldrar att klättra och göra karriär så vill nästan ingen diskutera kvotering på allvar. Trots att det kan gynna Sverige att främja den kompetens som finns i vårt samhälle.

Vilken annan väg kan vi ta om systemet är riggat och till nackdel för vissa bara för man tillhör en speciell grupp? För vi tror väl inte på riktigt att kompetensen i första hand existerar endast finns hos vit, manlig, medelklass och överklass?

Sök på Politism.se