Stäng
blog-header
augusti 8, 2017
Mohammed Ryback, bloggare

Ungdomar demonstrerar mot utvisningarna

I några dagar har representanter för Ung i Sverige demonstrerat på Mynttorget i Stockholm. Man demonstrerar för trygghet och säkerhet och man vill sätta stopp för utvisningarna av ungdomar till Afghanistan. Ungdomar som utvisas till ett land där det öppet råder konflikt och terror.

Det är ungdomar med en oviss framtid, ungdomar som lider av psykisk ohälsa till följd av långa handläggningstider och rättosäkerhet. Det är ungdomar som hellre har tar sina liv än att återvända, det är ungdomar som är papperslösa och som står utan rättigheter.

Trots att ungdomar sover över på Mynttorget och försöker uppmärksamma den extrema situationen de befinner sig i har ingen politiker hälsat på dem eller tagit deras krav på allvar.

Generaldirektören för Migrationsverket vill inte tala med ungdomarna utan lämnade ett skriftligt uttalande där han skriver att situationen i till exempel Afghanistan är farlig, men att det finns ”säkra områden”.

Som det ser ut nu kommer inte ungdomarna att ge upp utan tänker stanna kvar tills de får ett riktigt svar om hur Sverige tänker ta ansvar.

Jag ser det som en skandal när vi i Sverige, ett år innan valet, helt ignorerar en grupp unga engagerade människor som är bland de mest utsatta i Sverige. För jag känner på mig det kommer låta annorlunda om ett år.

Folk kommer att vinna politiska poänger på att säga att dessa ungdomar inte går att nå. Att dessa ungdomar inte vill någonting. Att INGEN ungdom vill någonting.

Då vill jag att ni ska minnas dessa unga människor som dag in och dag ut ställde sig upp för rättvisa, och ignorerades helt av människor med makt.

Sök på Politism.se